บริษัท อะกรู เทคโนโลยี ( ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยสำหรับผลิตภัณฑ์ AGRU ในกลุ่ม ท่อ ฟิตติ้ง วาล์ว ชีท ลวดเชื่อม แท่งตัน สำหรับการใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม ในกลุ่มวัตถุดิบ PE, PP, PVDF, ECTFE PFA & Hi Purity อีกทั้งยังมีผลิตภัณฑ์ถังและ Fiberglass (FRP) เช่นถังหุ้มด้วย FRP หรือ ถังบุด้านใน (Lining) ด้วย FRP ทั้งนี้ สามารถผลิตขนาดถังได้ตามแต่ต้องการ บริษัท อะกรู เทคโนโลยี ( ประเทศไทย) จำกัด จำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่ออุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ระบบน้ำดี ระบบน้ำเสีย ระบบท่อก๊าซธรรมชาติ อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยา และ ถังบรรจุระบบน้ำดีน้ำเสียในเครื่องบินและเรือพาณิชย์ และอื่นๆอีกมากมาย
Agru Technology (Thailand) Co.,Ltd. is the Importer and Exclusive Distributor of AGRU Austria for high quality industrial piping and associated products. We offer worldwide advanced know-how in processing PP, PVDF, HDPE, ECTFE PFA and Hi Pure for Pipe, Fitting, Valve, Sheets and Welding rod, Bars. We are also offer the fiber glass (FRP) products and service which consist of Tank, Thermoplastic Lining FRP Tank and Thermoplastic Solid Tank. We customized our tank various size to fulfill the customer needed. Our various product groups are ready for serving various industries such as: Water and Gas Management, Energy Industry, Chemical and Heavy Industry, Semiconductor, Pharmaceutical Industry, Tank and Apparatus construction and much more.
sm md
บริษัท อะกรู เทคโนโลยี ( ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยสำหรับผลิตภัณฑ์ AGRU ในกลุ่ม ท่อ ฟิตติ้ง วาล์ว ชีท ลวดเชื่อม แท่งตัน สำหรับการใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม ในกลุ่มวัตถุดิบ PE, PP, PVDF, ECTFE PFA & Hi Purity
อีกทั้งยังมีผลิตภัณฑ์ถังและ Fiberglass (FRP) เช่นถังหุ้มด้วย FRP หรือ ถังบุด้านใน (Lining) ด้วย FRP ทั้งนี้ สามารถผลิตขนาดถังได้ตามแต่ต้องการ
บริษัท อะกรู เทคโนโลยี ( ประเทศไทย) จำกัด จำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่ออุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ระบบน้ำดี ระบบน้ำเสีย ระบบท่อก๊าซธรรมชาติ อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยา และ ถังบรรจุระบบน้ำดีน้ำเสียในเครื่องบินและเรือพาณิชย์ และอื่นๆอีกมากมาย
 
Agru Technology (Thailand) Co.,Ltd. is the Importer and Exclusive Distributor of AGRU Austria for high quality industrial piping and associated products.
We offer worldwide advanced know-how in processing PP, PVDF, HDPE, ECTFE PFA and Hi Pure for Pipe, Fitting, Valve, Sheets and Welding rod, Bars.
We are also offer the fiber glass (FRP) products and service which consist of Tank, Thermoplastic Lining FRP Tank and Thermoplastic Solid Tank. We customized our tank various size to fulfill the customer needed.
Our various product groups are ready for serving various industries such as: Water and Gas Management, Energy Industry, Chemical and Heavy Industry, Semiconductor, Pharmaceutical Industry, Tank and Apparatus construction and much more.